Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φωκάτων (ονόματα)

Διεξήχθησαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου με απαρτία  οι εκλογές για νέο Δ.Σ και εξελεγκτική επιτροπή και στην  συνέχεια συνεδρiασε το Δ.Σ  του Π.Σ Φωκάτα   που συγκροτηθηκε σε σώμα ως εξής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Νικόλαος Φωκάς του Διονυσίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Φωκάς Χρήστος  του Νικολάου
ΓΕΝ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λιπιάτου Μαρία του Ευαγγέλου
ΕΦΟΡΟΣ  Δεμπόνος Ανδρέας του Πέτρου
ΤΑΜΙΑΣ  Κοντογιάννη Ιωάννα του Πολυνίκη
ΜΕΛΟΣ Χριστοφοράτος Γεράσιμος του Νικολάου
ΜΕΛΟΣ  Κάγκας Γεώργιος του Δημητρίου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΜΈΛΗ
Μηλιαρέση Μαρία  του Νικολάου
Mενάγια Αρετή του Αργυρίου
Παγουλάτου Μαρία του Γερασίμου
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τσονίδης Αγγελος του Γερασίμου
Πεβεράτος Μιχαήλ του Σπυρίδων
Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος του Διονυσίου
ΑΝ,ΜΕΛΟΣ Φωκά Ελένη συζ.Μιχαήλ