Νομός Κεφαλονιάς & Ιθάκης: Χωρίς ρεύμα την Κυριακή αυτή η περιοχή

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου σας ανακοινώνει ότι λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών συντήρησης θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

την ΚΥΡΙΑΚΗ 16/06/2024 από 06:00 έως 12:00 σε ολόκληρο το Νησί της Ιθάκης.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνει χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν από την αναγραφόμενη ώρα και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα:  26710 25851, 26710 29286

εσωτ. 124, 125, 126.

Αλεξάνδρα Γ. Γασπαρινάτου

Διευθύντρια

Περιοχής Κεφαλονιάς