Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας δίνει στη δημοσιότητα για τo έτος 2019 στοιχεία που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη

1.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας ενισχύθηκε με τις εξής προσλήψεις προσωπικού κατά Ειδικότητα και Σχέση Εργασίας:

Α) Ιατρικό Προσωπικό:

  1. ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ
Αριθμός ατόμων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜ. Β 24-5-2019
1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

(Μικροβιολογία)

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 25-4-2019

 

 

 Β) 1.Προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης « Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης

4000 μακρόχρονια ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της υγείας  του άρθρου

64 του Ν.4430/2016» μεσω ΟΑΕΔ διάρκειας δώδεκα (12)μηνών από

Μάρτιο 2017  ,του οποίου παρατάθηκε η παραμονή  για ακόμη δώδεκα (12)

μήνες μέχρι και  τέλος Φεβρουάριου 2020

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αρ.Ατόμων
1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3 ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓ.ΠΡΟΣΩΠ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

 

2.Προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης « Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135

μακρόχρονια ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της υγείας  του άρθρου 64 του

Ν.4430/2016» μεσω ΟΑΕΔ  από Φεβρουάριο 2018  ,του οποίου παρατάθηκε η

παραμονή  για δώδεκα (12)ακόμη μήνες μέχρι και  τέλος Ιανουαρίου 2020

 

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αρ.Ατόμων
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1

 

 

3.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

   Α) Ιατρικό Προσωπικό

1.Εκκρεμεί  από την 6η ΥΠΕ η επιλογή δύο (2)θέσεων Ψυχιάτρων Επιμελ.Β για το Κ.Ψ.Υ του Νοσοκομείου

2.Προκηρύχτηκαν οι παρακάτω θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ ανά ειδικότητα για το Νοσοκομείο μας με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 11-6-2019 μέχρι και 1-7-2019

Μία(1)θέση Επιμελητή Β΄Καρδιολογίας

Μία(1)θέση Επιμελητή Β΄Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Μία(1)θέση Επιμελητή Β΄Χειρουργικής και

Μία(1)θέση Επιμελητή Β΄Γαστρεντερολογίας

 

Λόγω όμως των εθνικών εκλογών με την από 11-6-2019 ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας ανέστειλε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων,μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης.

 

Β)Λοιπό Προσωπικό

1.Ανέλαβε υπηρεσία  την 3-6-2018 ο παρακάτω υπάλληλος από την προκήρυξη 1ΕΓ/2016  του ΑΣΕΠ

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  13-6-2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΒΙΒΛΑΚΗΣ