Ο Χ. Λυκούδης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Πυλαρέων (pics)

Εξαιρετική εκδήλωση της Ενωσης Πυλαρέων !Κόψαμε την πίτα και τραγουδήσαμε Κεφαλονίτικες Καντάδες!
Ευχαριστώ την πρόεδρο κυρία Σταθούλα Μουστάκη για την εξαιρετική τιμή που μου έκανε σήμερα και τη συγχαίρω για το εξαιρετικό έργο της!Μαζί με την ψυχή του συλλόγου Δώρα Βινιεράτου και όλα τα μέλη του Δ.Σ κάνουν δυνατή τη « Βοή τής Πυλάρου» όπως είναι ο τίτλος της εφημερίδας που εκδίδει ο σύλλογος!

Από το fb του Χ. Λυκούδη