Οδηγοί προσοχή στο δρόμο προς Αργοστόλι στο ύψος του Αγκώνα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο δρόμο προς Αργοστόλι ..στο ύψος του Αγκώνα, έχει αρχίσει και λιγάκι το στρώνει, και σε συνδυασμό με χαμηλές θερμοκρασίες ..κίνδυνος ολισθηρότητας οδόστρωματος.

Από το fb του Ανδρέας Ποτ