Ομιλία του κ. Γρ. Γρηγορακάκη, Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας

Ομιλία του κ. Γρηγόρη Γρηγορακάκη, Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας του ΥΠΠΟΑ, με θέμα «Εργαλεία Γεωπληροφορικής : Στο επίκεντρο ερευνητικών μεθόδων στην αρχαιολογία», στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 – 21:00, στην αίθουσα 338, του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς), σας προσκαλούμε στη διάλεξη του κ. Γρηγόρη Γρηγορακάκη, Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας του ΥΠΠΟΑ, με θέμα «Εργαλεία Γεωπληροφορικής : Στο επίκεντρο ερευνητικών μεθόδων στην αρχαιολογία» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της κατεύθυνσης «Ψηφιακός Πολιτισμός», του ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής», του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στη διάλεξη αυτή θα παρουσιαστεί η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Αρχαιολογική Επιστήμη, η οποία δεν είναι υπόθεση των τελευταίων ετών. Η απαρχές εντοπίζονται στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, στην εμφάνιση και ανάπτυξη των υπολογιστών. Ήδη στην δεκαετία του 1960 αρθρωνόταν συγκροτημένος λόγος ως προς την “χρήση των Υπολογιστών για την αρχαιολογία”, η δε αλματώδης εξέλιξη των μεθόδων των φυσικών επιστημών και οι νέες θεωρητικές προσεγγίσεις σε ζητήματα του χώρου στο πλαίσιο της επιστήμης της Γεωγραφίας επηρέασαν βαθιά την αρχαιολογική θεωρία και πράξη. Πλέον γίνεται λόγος περί “Υπολογιστικής Αρχαιολογίας” ή “Aρχαιο-πληροφορικής”, που αναλύεται στην εισαγωγή μεθόδων βασισμένων στη χρήση υπολογιστών για την ανάλυση των αρχαιολογικών δεδομένων.  Με σημείο αναφοράς την περιοχή της Κυνουρίας, στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου καταδεικνύεται η σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάλυσης της Γεωγραφικής Πληροφορίας σε σχέση όχι μόνο με την ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων, αλλά την ίδια την μέθοδο προσέγγισης του προβλήματος. Μέσα από την γεωγραφική αναφορά της αρχαιολογικής πληροφορίας και τον συσχετισμό της με άλλα επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας, αναδεικνύεται η χωρική διάσταση των αρχαιολογικών δεδομένων. Η δε εκάστοτε νοηματοδότηση του χώρου (τοπίο) από τον άνθρωπο, το χωρικό δηλαδή αποτύπωμα της ανθρώπινης δράσης, εντοπίζεται, καταχωρίζεται, συστηματοποιείται και προσεγγίζεται ερμηνευτικά μέσα από εργαλεία χωρικής και χωρικής στατιστικής ανάλυσης, στη βάση ενός μοντέλου της πραγματικότητας που επιτρέπει την συνολική προσέγγιση των αρχαιολογικών δεδομένων σε μέσο και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ο Γρηγόρης Γρηγορακἀκης είναι αρχαιολόγος του ΥΠΠΟΑ με βαθμό Α´. Αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία από το ίδιο τμήμα, αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εξειδικεύεται στην εφαρμογή μεθόδων της Γεωπληροφορικής στην αρχαιολογική Επιστήμη.  Έχει διεξαγάγει σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της Αρκαδίας, διευθύνει το Αρχαιολογικό Πρόγραμμα της Νότιας Κυνουρίας και υπήρξε ο υπεύθυνος διοίκησης του Έργου “Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Τεγέας” και δη του καινοτόμου υποέργου δημιουργίας και υλοποίησης των ψηφιακών του εφαρμογών, τον πυρήνα της βράβευσης του Μουσείου (ΕΜΕΑ 2016). Για το συγγραφικό και ανασκαφικό του έργο βλ. https://culture.academia.edu/undefinedundefined  και https://www.researchgate.net/profile/Grigoris_Grigorakakis

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, στην Κ´ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (ΛΘ´ ΕΠΚΑ) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας ως Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, και ως Προϊστάμενος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας.