Παραιτήθηκε & αποστρατεύθηκε ο Διοικητής της Ναυτικής Σχολής Ιωάννης Βασιλόπουλος

Αποστρατεύθηκε, υποβάλλοντας την παραίτησή του, από το λιμενικό σώμα ο διευθυντής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στο νησί Ιωάννης Βασιλόπουλος, όπως γράφουν τα limenikanea.gr. Ο κ. Βασιλόπουλος αποχωρεί από το Λιμενικό Σώμα με τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, ενώ μένει τώρα να δούμε ποιον θα ορίσει αντικαταστάτη του το Υπουργείο Ναυτιλίας.

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 25 Φεβρουαρίου 2019 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75) και των άρθρων 36 παρ. 4 και 37 παρ. 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

  1. Τίθεται σε αποστρατεία ο θεωρούμενος ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Βασιλόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ. 897), σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).
  2. Ο παραπάνω Αξιωματικός αποστρατευόμενος ε-γράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών -του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία δια-γραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6344501235/27.2.2019).

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΦΕΚ Γ 382 – 19.03.2019»