Παράταση ενός μήνα στην ρύθμιση των παλαιών οφειλών στο Επιμελητήριο

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης ότι δόθηκε παράταση μέχρι 31/01/2019 για την αποπληρωμή παλαιών οφειλών στο Επιμελητήριο με μείωση 50% και δυνατότητα αποπλήρωμής του υπολοίπου σε δόσεις.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ