Παύλος Παπαδάτος: Φίλε μου Γιωργο καλό σου ταξίδι!

Ποτέ δεν προσπάθησες να γίνεις ισορροπιστής και ποτέ σου δεν βάδισες στα σημάδια που παρέχει η ασφάλεια της κοινής συνισταμένης. Ως και την τελευταία σου αναπνοή χάραξες τον δικό σου μοναδικό δρόμο. Τον δρόμο που δύσκολα σβήνει ο χρόνος στο πέρασμά του.

Παύλος Παπαδάτος