Πέρα από τον Ορίζοντα’… της Σπηλιάς της Δράκαινας, περ. 7.000 χρόνια πριν, για προμήθεια -μεταξύ άλλων- εργαλείων και κοσμημάτων και διακίνηση λίθινων πρώτων υλών, αλλά και την εμπέδωση κοινωνικών δικτύων. Από τη συμμετοχή μας, στην αυγή του 2020, στο Διεθνές Συνέδριο ‘ARCHAEOLOGY OF THE IONIAN SEA: Landscapes, seascapes and the circulation of people, goods and ideas (Palaeolithic – Bronze Age) του Irish Institute of Helladic Studies at Athens,10-11 January 2020, Aθήνα. 

Aνασκαφές Σπηλαίου Δράκαινας – Drakaina Cave Excavations