Περιφέρεια: 10.000.000 για τον δρόμο Αεροδρομιο-Κρανια!

Με 10.035.600 ευρώ χρηματοδοτεί η ΠΙΝ την κατασκευή νέου οδικού άξονα που θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς με την περιοχή της Κρανιάς

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η υποβολή πρότασης για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ -ΚΡΑΝΙΑ», ύψους 10.035.600 ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ71του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά»(ΕΣΠΑ).

Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέου οδικού άξονα που θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας με την επαρχιακή οδό Αργοστόλι –Πόρος –Σκάλα στο τμήμα της στην περιοχή της Κρανιάς. Επίσης η νέα οδός θα συνδέει τρεις υφιστάμενες επαρχιακές οδούς, την επαρχ. οδό Αργοστόλι -Αεροδρόμιο, την επαρχ.οδό Αργοστόλι -Λακήθρα και την επαρχ. Οδό Αργοστόλι -Πόρος.

Το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής για την Κεφαλονιά που παίρνει το δρόμο της υλοποίησης αναβαθμίζοντας την ευρύτερη περιοχή, καθώς από τη μια θα αποσυμφορήσει σημαντικά το Αργοστόλι και από την άλλη θα ελαττωθεί σημαντικά ο χρόνος πρόσβασης στις τουριστικές περιοχές.
Σύμφωνα με την Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης Οδοποιίας –Προκαταρτική Μελέτη Κόμβων πρόκειται για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ, χάραξης συνολικού μήκους 6.030m και ταχύτητα μελέτης Ve = 60 –70km/h.
Για την σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την νέα αρτηρία προβλέπονται 9 ισόπεδοι κόμβοι. Τέλος προβλέπεται η κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού Κάτω Διάβασης αγροτικής οδού.
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι υποέργων
1.Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά
2.Απαλλοτριώσεις Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά
3.Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά
4.Εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά