Περιφέρεια: Έργο και στο οδικό δίκτυο της Κεφαλονιας

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Επούλωση λακκούβων και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης», προϋπολογισμού δημοπράτησης 54.352,71 ευρώ και τελικού ποσού 45.656,27 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΠΙΝ, είναι ο Λάμπρος Σπυράτος – Ε.Δ.Ε.
Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες .