Περιφέρεια: Κλείνουν μέχρι την Παρασκευή τα Γυμνάσια-Λύκεια στην Ιθάκη

Κατόπιν:

–  του με αριθμ. Πρωτ. 22-01-2019 εγγράφου του Δήμου Ιθάκης,

–  του σχετικού αιτήματος του κ. Δημάρχου Ιθάκης,

– του σχετικού αιτήματος των Προέδρων των Συλλόγων Γονέων του Γυμνασίου Ιθάκης, του Γενικού Λυκείου  Ιθάκης και του ΕΠΑΛ Ιθάκης

και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο του Δήμου Ιθάκης, το 40% των μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ιθάκης απουσιάζει από το σχολείο λόγω ίωσης, αποφασίζουμε τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ιθάκης να παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας 23-01-2019 μέχρι και την Παρασκευή 25-01-2019.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ