Πλατύς Γιαλός: Ο Δήμος δημοπρατεί κυλικείο και υπηρεσίες!

Διαβάστε αναλυτικά τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στο κάτωθι link

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%9A%CE%A6%CE%A9%CE%955-%CE%9F%CE%9D%CE%9F?inline=true