Πρόκειται για τον πρώην Δήμαρχο Ερίσου που

μάλιστα χρημάτισε και Αντιδήμαρχος στην Δημοτική Αρχή Παρίση,

τον Κώστα Κοντογούρη

Χρόνια πολλά με υγεία!