πρώην εργαζόμενοι του συνεταιρισμοφυ ΚΟΙΣΠΕ ΡΟΤΑ “Καφενείο της Καμπάνας”: Επιστολή προς κάθε υποψήφιο Δήμαρχο