κύριε Δήμαρχε Θεόφιλος Μιχαλάτος
κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι..
μήπως να το βλέπατε το θέμα της χρηματοδότησης να μην απολεσθεί αυτή η δυνητική ευκαιρία???

Παράταση μέχρι το τέλος του 2019 στους δήμους για χρηματοδότηση κυνοκομείων δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΟΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ” ΝΤΟΡΙΣ “