Τους πίνακες κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού πλην ιατρών κοινοποίησε η 1η, 2η, 3η,4η, 6η,7η ΥΠΕ.

Σημειώστε:

1η ΥΠΕ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 15-12-2020 και για χρονικό διάστημα 15 ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι και 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020).

2η ΥΠΕ

3η ΥΠΕ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής ‘Ενστασης: 29-12-2020)

4η ΥΠΕ

6η ΥΠΕ

7η ΥΠΕ

Οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 29/12/2020).

Πηγή: workenter.gr