Πρόσληψη αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο τη σύνταξη αρχαιολογικού οδηγού, γενικών κειμένων και λεζαντών επιλεγμένων εκθεμάτων για το αρχαιολογικό μουσείο Βαθέος και την αρχαιολογική συλλογή Σταυρού Ιθάκης και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάστημα δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr