Προσοχή! Τεράστιος κορμός δέντρου στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκαλας-Πορου

Προσοχή στα σκάφη που βρίσκονται ανάμεσα Σκαλα,Πόρο γιατί στο ένα μίλι περίπου έξω από τα Αποστολατα επιπλέει ένας τεράστιος κορμός δέντρου

Από το fb του Georgios Mikelatos