Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους επιχειρηματίες Τουριστικών Καταλυμάτων ,

ότι επιτήδειοι συνεχίζουν και φέτος να προσεγγίζουν τηλεφωνικά Συναδέλφους και να τους υπόσχονται Επιχορηγήσεις μέσω Επιδοτούμενων Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα οι παραπάνω «εκπρόσωποι» χρησιμοποιώντας ονόματα υπαλλήλων Τραπεζών του Νησιού μας ,τηλεφωνούν ισχυριζόμενοι ότι εγκρίθηκε για την επιχείρηση ένα υψηλό ποσό επιδότησης , μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και χρειάζεται για την άμεση εκταμίευση του να καταβληθεί ποσό της τάξεως των 5.000 έως 15.000 χιλιάδων ευρώ.

Παρακαλούμε σε οποιοδήποτε ανάλογο περιστατικό, όπως έχετε αυξημένη την προσοχή σας και ενημερώσετε τους κατά τόπους Συλλόγους καθώς και την Ομοσπονδία , διότι πρόκειται για Τηλεφωνική Απάτη.

Για την Ο.Ε.Τ.Κ.Κ.Ι
ο Πρόεδρος
Ατσάρος Δημήτριος.