Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την άρση της απαγόρευσης στην παραλία του Ναυαγίου μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Δημαρχείο, με πρωτοβουλία του Λιμενάρχη Ζακύνθου, Αθανάσιου Σιούτη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων (Περιφέρεια, Δήμος, ΕΘΠΖ, Επιμελητήριο), καθώς και οι ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών και ημερόπλοιων, οι οποίοι κλήθηκαν να συζητήσουν σχετικά με την προσέγγιση και αγκυροβολία των πλωτών μέσων και την κολύμβηση στον όρμο του Ναυαγίου.

Μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των οποίων καθορίζεται ως ασφαλής ζώνη στην παραλία για την ταυτόχρονη παραμονή έως και 1.100 ατόμων (μελέτη Λέκκα), η σύσκεψη έγινε με σκοπό να καθοριστεί ο τρόπος προσέγγισης και ο χρόνος παραμονής των σκαφών στον όρμο.

Πλέον αυτό που απομένει είναι να στείλει ο Δήμος ένα έγγραφο στο Λιμεναρχείο με το οποίο θα ενημερώνει σχετικά με την ολοκλήρωση λήψης μέτρων ασφαλείας στην παραλία και από ‘κει και πέρα θα σταλεί η απόφαση από το Λιμεναρχείο στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προσέγγιση και παραμονή των σκαφών να γίνεται ως εξής:

α) Κατηγορία 1: Ε/Γ – Τ/Ρ πλοία χωρητικότητας 200 ατόμων και άνω
Παραμονή εντός του διαδρόμου 25 μέτρων στην αριστερή των εισερχομένων πλωτών μέσων πλευρά Όρμου ως αυτός έχει ορισθεί από τον Δήμο Ζακύνθου ως κάτωθι:
Από ώρα 10:30 έως 12:00 ένα Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίο (ημερόπλοιο) άνω των 200 ατόμων
Από ώρα 12:00 έως 13:00 δύο Ε/Γ – Τ/Ρ πλοία (ημερόπλοια) άνω των 200 ατόμων
Από ώρα 13:00 έως 14:00 ένα Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίο (ημερόπλοιο) άνω των 200 ατόμων
Από ώρα 14:00 έως 15:00 ένα Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίο (ημερόπλοιο) άνω των 200 ατόμων

β) Κατηγορία 2: Ε/Γ – Τ/Ρ πλοία χωρητικότητας από 100 ατόμα έως 200 άτομα

Παραμονή εντός του διαδρόμου 25 μέτρων στην αριστερή των εισερχομένων πλωτών μέσων πλευρά του Όρμου ως αυτός έχει οριοθετηθεί από τον Δήμο Ζακύνθου ως κάτωθι:
Από ώρα 09:00 έως 12:00 τρία Ε/Γ – Τ/Ρ πλοία (ημερόπλοια) από 100 έως 200 άτομα
Από ώρα 14:00 έως 17:00 τρία Ε/Γ – Τ/Ρ πλοία (ημερόπολοια) από 100 έως 200 άτομα

γ) Κατηγορία 3: Ε/Γ – Τ/Ρ πλοία χωρητικότητας έως εκατο (100) ατόμων.

Παραμονή εντός του διαδρόμου εικοσιπέντε (25) μέτρων στην δεξιά των εισερχόμενων πλωτών μέσων πλευρά του Όρμου ως αυτός έχει οριοθετηθεί από το Δήμο Ζακύνθου ως κάτωθι:
Ταυτόχρονη παραμονής έως πέντε Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίων (ημεροπλοίων) έως εκατό (100) ατόμων. Τα ανωτέρω σκάφη θα παραμείνουν στον Όρμο Ναυαγίου και δεν θα αναχωρούν μέχρι την οριστική επιβίβαση των ήδη αποβιβασθέντων επιβατών τους στην ομώνυμη παραλία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής απομάκρυνση τους σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω έκτακτης ανάγκης.

Στον ίδιο θαλάσσιο χώρο θα παραμένουν και τα ιδιωτικά πλοία/σκάφη αναψυχής και εμισθούμενα σκάφη /τ/χ Αρ. 38 ΓΚΛ. Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω περιοχή απαγορεύεται η ταυτόχρονη παραμονή περισσότερων των πέντε (05) πλοιών/σκαφών.