Πυροπροστασία: τι ισχύει τελικά και πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Μεγάλη αναστάτωση έχει φέρει σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων η εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Δόθηκαν παρατάσεις για το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση από ειδικό επιστήμονα από το ΥΠΕΝ, όμως τρέχουν υποχρεώσεις, που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων ανακοινώθηκε ότι για εφέτος θα εφαρμοστούν μόνον τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Παράλληλα τρέχουν  υποχρεώσεις και για άλλες νομοθετικές διατάξεις, που αφορούν στην πυροπροστασία οικοπέδων και ακάλυπτων εκτάσεων.

Παρατάσεις – Οι νέες προθεσμίες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων ανακοίνωσε ότι:

-Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», δίνονται οι εξής παρατάσεις:

-Για τα υφιστάμενα κτίρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024.

-Για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού έως την 26η Μαΐου 2024.

-Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, 30 εκατ. ευρώαπό το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ για περιμετρικές ζώνες

-Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

 Τα μέτρα προληπτικής προστασίας για το 2024

Για την αντιπυρική περίοδο του 2024, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια θα εφαρμοστούν μόνον τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή:

-Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο,

-Τακτικός καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωμα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων.

-Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.

-Μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.

-Σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος.

-Σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας σε οικισμούς, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο, όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό.

Τι εκκρεμεί κατά την ΠΟΜΙΔΑ

1.Εκκρεμεί ο σαφής ορισμός των επαγγελματικών κατηγοριών των “ειδικών επιστημόνων” – “εξουσιοδοτημένων διαχειριστών” που έχουν το δικαίωμα να συντάσσουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

2.Εκκρεμεί η έναρξη λειτουργείας της ειδικής πλατφόρμας υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στο ΥΠΕΝ.

3.Εκκρεμεί η διαγραφή από τις σχετικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών όλων εκείνων των προδιαγραφών που η τήρησή τους είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και αφόρητα γραφειοκρατική και ως εκ τούτου πρακτικά αδύνατη, όπως η κοπή δένδρων, η ανέγερση υψηλών συμπαγών μανδροτοίχων, η αντικατάσταση των εξωτερικών θερμομονώσεων και κουφωμάτων με πυρίμαχα υλικά κλπ.

4.Εκκρεμεί η διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας πανελλήνιας εμβέλειας για την ανάγκη λήψης μέτρων πυροπροστασίας, ώστε να ενημερωθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας για τις υποχρεώσεις τους.

5.Εκκρεμεί τέλος η απαλοιφή οποιουδήποτε προστίμου ή ποινικής δίωξης για την αντιπυρική περίοδο του 2024, όχι μόνον για το κεφάλαιο της Πυροπροστασίας, αλλά και για το κεφάλαιο του καθαρισμού των οικοπέδων, επί του οποίου δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος, ούτε έχει τεθεί σε λειτουργία η προβλεπόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πυροπροστασία οικοπέδων και ακάλυπτων εκτάσεων

Η Γραμμάτη Μπακλατσή, τοπογράφος – πολεοδόμος μηχανικός  ενημερώνει ότι: Όμως, εκτός από τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που θεσπίστηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/ 55904/2019 (ΦΕΚ 3475/2405-2023), υπάρχουν και άλλες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην πυροπροστασία οικοπέδων και ακάλυπτων εκτάσεων, που είναι:

Α) Ο νόμος υπ’ αριθμ. 5075 (ΦΕΚ Α’ 206/12-12-2023) που προσδιορίζει τις ετήσιες ενέργειες των οικοπεδούχων και καθιερώνει «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμών οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων», στο οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται ετήσια δήλωση διενέργειας των προβλεπομένων καθαρισμών οικοπέδων μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους από τους ιδιοκτήτες, επιβάλλοντας πρόστιμο € 1.000 ανά ιδιοκτήτη για περιπτώσεις μη υποβολής, μέχρι και ποινές φυλάκισης και υψηλότατα πρόστιμα για υποβολή ψευδούς δήλωσης. Σημειώνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη το προβλεπόμενο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Β) Η Πυροσβεστική διάταξη με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων». Πρόκειται για την απόφαση με Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20 /ΦΕΚ 2549Β/19.4.2023 του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που ενέκρινε την υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

Ποια ακίνητα (οικόπεδο ή γήπεδο μαζί με το εντός αυτού κτίσμα) αφορά η εφαρμογή της νέας διάταξης

Αφορά τα ακίνητα που έχουν κτίσμα και βρίσκονται:

1) σε δάση ή δασικά οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις

2) σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών είτε είναι δηµόσιες, είτε είναι αναγνωρισµένες ως ιδιωτικές.

3) σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ηµιορεινές και µη κείµενες επί ανώµαλων εδαφών)

4) βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας 300 µέτρων από τα όρια δασικών εκτάσεων

5) βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

6) βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Ποια είναι τα βασικά μέτρα πυροπροστασίας των ακινήτων

Τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας αφορούν μεταξύ άλλων:

1.Την πρόσβαση στο ακίνητο, τη δημιουργία ζώνης προστασίας ελάχιστου πλάτους δέκα μέτρων σε τρία επίπεδα με στόχο να επιβραδύνει το ρυθμό της πυρκαγιάς και να επιτρέπει την επέμβαση των πυροσβεστών.

2.Παράλληλα ορίζεται ότι απαγορεύεται η αποθήκευση καυστών ή εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, η αποθήκευση καυσόξυλων κοντά στα κτίρια και η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, όπως καυσίμων για μηχανήματα κηπουρικής, κλπ.

3.Για τα υφιστάμενα κτίρια, πάντως, θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η διατήρηση νομίμως εγκατεστημένων υφιστάμενων υπέργειων δεξαμενών αερίων καυσίμων μέχρι τις 31.12.2030.

4.Επιπροσθέτως επιβάλλεται ο τακτικός καθαρισμός των αυλών, της στέγης και των υδρορροώναπό απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης .

5.Οι ιδιοκτήτες κάθε ακινήτου στις περιοχές αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατάρτιση σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

6.Υποχρεωτική καθίσταται και η περίφραξη ακόμα και για τα υφιστάμενα κτίρια.

7.Υποχρεωτική είναι επίσης η αντικατάσταση ή προσθήκη σίτας με μεταλλικές ίνες στα κουφώματα του κτιρίου, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

8.Σε περίπτωση ανακαίνισης είναι επίσης υποχρεωτική η επένδυση του κτιρίου με άκαυστα υλικά (π.χ σοβάς, τούβλο, πέτρα, κ.ά) .

Τι ισχύει με τα οικόπεδα και τους ακάλυπτους χώρους;

Όπως προαναφέραμε ισχύουν η 20/ 2023 Πυροσβεστική Διάταξη και ο νόμος 5075/2023, που υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε καθαρισμό των χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ποιοι έχουν υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους ;

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές:

α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και

δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός οικοπέδων και γηπέδων;

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι : Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Τι γίνεται όταν κάποιος δεν συμμορφωθεί;

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, ο οικείος Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόστιμο.

30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ για περιμετρικές ζώνες

Σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας για την αντιπυρική προστασία των οικισμών που βρίσκονται εντός ή σε επαφή με τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, , θα υλοποιήσει, άμεσα, πρόσθετο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην άμεση σύνταξη των προβλεπόμενων τεχνικών εκθέσεων και την κατά προτεραιότητα άμεση υλοποίηση αυτών, με στόχο τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων και αφορά σε οικισμούς και οικιστικές πυκνώσεις εντός υψηλών δασών στις περιοχές ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

πηγή: ecopress.gr