ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – Απαγορεύεται άναμμα φωτιάς από 1/5 έως 31/10