“Καθαρή” η πεζοπορική διαδρομή των νερομυλων

Με την επίμονη προσπάθεια του Συλλόγου και την βοήθεια τόσο της Αγγλικής κοινότητας Κεφαλονιάς όσο και του Προέδρου της Πάστρας Γ. Φουρνιώτη ελευθερώθηκε από τα βάτα το τελευταίο κομμάτι της πεζοπορικής διαδρομής των νερόμυλων κάτω από γεφύρι της Σκούλας στην Πάστρα και πριν από τον πρώτο νερόμυλο την Κυριακή 24/3/2019

Από τον Πολιτιστικο Σύλλογο Κατελειός-Μαρκοπουλο