“Μανιφέστο” από τον Δήμο για τις πυρκαγιές, χόρτα και κλάδια!

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που αρχίζει από 1η Μαΐου και διαρκεί έως 31η Οκτωβρίου  υπενθυμίζουμε ,ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ.4/2012 Πυροσβεστική διάταξη(ΦΕΚ 1346/Β/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνσή τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό  μέτρο(άρθρο 94 παρ.1 περίπτ.26 εδάφιο β΄ του Ν.3852/2012),ενώ παράλληλα θα ενημερώσει την  Πυροσβεστική αρχή  προκειμένου να  υποβάλει μήνυση προς τους ανωτέρω ιδιοκτήτες για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους ανοικτούς χώρους, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις εκτός οικισμών, όσο και για τα οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους εντός ορίων οικισμών.

Κάνουμε  γνωστό, ότι με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος σήμερα(το οποίο δεν επαρκεί ούτε για τον καθαρισμό και την συντήρηση του πρασίνου των Δημοτικών χώρων), βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να προβεί στην αποψίλωση του τεράστιου αριθμού των ακαθάριστων οικοπέδων σε όλη την έκταση του νησιού.

Επίσης, επειδή παρατηρούνται φαινόμενα αυθαίρετης κλάδευσης και καταστροφής δέντρων(π.χ. κοπή, ξήρανση)  σε  κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου, ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10α του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου απαγορεύεται η μερική ή ολική κοπή δένδρων επί των πεζοδρομίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από 200,00€ έως 500,00 € ανάλογα με την έκταση της παράβασης ( διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής σύμφωνα με το

άρθρο 22 παρ.2α του Κανονισμού Καθαριότητας).

Τέλος, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικοπέδων και κτημάτων) να κόψουν άμεσα  τα κλαδιά δέντρων που εξέχουν στα πεζοδρόμια,στους κοινόχρηστους χώρους και γενικά στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μην εμποδίζουν την  ασφαλή διέλευση πεζών και  οχημάτων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ