“Πράσινο φως” για την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στην Κεφαλονιά (2.600.000 €)!

Η 6Η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα, με θέμα την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων και συζήτηση για τα υποβληθέντα προγράμματα στις τελευταίες στοχοθετημένες προσκλήσεις.

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας Γιάννη Φοντάνα.

 

Τα έργα που εγκρίθηκαν ανά θεματικό άξονα και αφορούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι:

  1. Η αναβάθμιση των υποδομών του Τουριστικού Λιμένα Νυδρίου (3.000.000 €)

 

  1. Η κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στην Κεφαλονιά (2.600.000 €)

 

  1. Η ίδρυση Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (300.000 €)

 

  1. Η προώθηση του τομέα της δημιουργικής επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τη μουσική και τις τέχνες της αναπαράστασης (700.000 €)

 

  1. Η δημιουργία και καταγραφή των μονοπατιών των Ιονίων Νήσων (140.000 ευρώ)