“Ρημάζει” το “Θηλέων”(pics)

ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΘΥΛΕΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Σ’ ΑΥΤΟ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΕΣ
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ !!!!

Από το fb του Gerasimos Pefanis