Ραγδαίες εξελίξεις με θετικό πρόσημο στα πεδία των αγόνων γραμμών αλλά και της λιμενικής πολιτικής έχει δρομολογήσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ι. Πλακιωτάκης. Το πλαίσιο δράσεων που έχει σχηματοποιηθεί σε άμεσο χρόνο καταγράφει την βούληση της ηγεσίας του ΥΝΝΠ να προσδώσει αφενός άμεσες λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα και αφ ετέρου να εισαγάγει ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να θωρακιστούν οι δρομολογούμενες λύσεις.

Ένα αναπτυξιακό εργαλείο

Αρχής γενομένης των εξελίξεων το πεδίο των αγόνων γραμμών όπου νωρίτερα σήμερα ο κ. Πλακιωτάκης παρουσίασε το νέο πλαίσιο των αγόνων γραμμών της χώρας το οποίο αναμορφώνεται ριζικά. Όπως ανέφερε η σχετική εισήγηση έγινε δεκτή στο υψηλότερο επίπεδο, σε συνέχεια της ειδικής σύσκεψης υπό το συντονισμό του γραφείου του πρωθυπουργού και υλοποιείται με πρωτοβουλία του ΥΝΝΠ και την καθοριστική συμβολή των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Χρηματοδότηση όχι επιδότηση

Χαρακτηριστικό στοιχείο της αλλαγής της πολιτικής για τις άγονες γραμμές αποτελεί το στοιχείο της αύξησης των χρηματοδοτικών πόρων που είναι προσδιορισμένοι με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και που για πρώτη φορά στην ιστορία του «κεφαλαίου άγονες γραμμές» ξεπερνούν σε ύψος σημαντικότατο διαθέσεις ποσών παρελθόντων ετών.
Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο κ. Πλακιωτάκης αυξάνεται κατά 45% ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις άγονες γραμμές, με επέκταση κατά 40 εκατ. ευρώ της ετήσιας επιχορήγησης των αγόνων γραμμών η οποία θα φθάσει πλέον τα 13ο εκατ ευρώ έναντι 90,7 εκατ ευρώ που ήταν ως τώρα. Στο σημείο αυτό ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε ότι λαμβάνεται ειδική πρόνοια για την ενσωμάτωση του αυξημένου κόστους για τα νέα καύσιμα από την 1-1-2020, στο πλαίσιο της προσαρμογής στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα , χωρίς να επιβαρυνθεί ο ωφελούμενος νησιώτης. Μάλιστα τόνισε ότι η προηγούμενη κυβέρνησης είχε δεσμευτεί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων πλην όμως δεν προέβη ποτέ σε κάποια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.
Για το υπουργείο οι άγονες πλέον δεν είναι μία πολική επιδοματικής προσέγγισης , αλλά λαμβάνει χαρακτήρα ουσιαστικού αναπτυξιακού εργαλείου για τη νέα νησιωτική πολιτική που σχηματοποιείται για τη χώρα , με δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Στο σημείο αυτό ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό και στην αντιμετώπιση των αγόνων ως δημόσια υπηρεσία- επένδυση την οποία όπως χαρακτηριστικά τόνισε οφείλουμε να παρέχουμε στα νησιά που το έχουν ανάγκη.
Στο σημείο αυτό ο κ. Πλακιωτάκης αποκάλυψε και μία ακόμη αλλαγή στην αντιμετώπιση των αγόνων γραμμών λέγοντας ότι «σημασία δεν έχει ποιος υλοποιεί το συγκοινωνιακό έργο, αλλά πως εξυπηρετείται ο προορισμός και οι νησιώτες σε ασφάλεια και αξιοπιστία.

Ένταξη στο Π.Δ.Ε.

Ένα στοιχείο των αλλαγών που επέφερε η νυν ηγεσία του ΥΝΝΠ αποτελεί το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των αγόνων, πέραν της γενναίας χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς όφελος της νησιωτικής χώρας και των νησιωτών, από φέτος εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Οι άγονες γραμμές είναι αναπτυξιακό έργο και ως τέτοιο πλέον χρηματοδοτείται. Επιπροσθέτως όπως ανέφερε ο υπουργός, οι άγονες γραμμές της χώρας χρηματοδοτούνται ως επαναλαμβανόμενη δράση για τα επόμενα έτη με διασφαλισμένους πόρους και με την αναγκαία ευελιξία για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση, αλλά και τη δυνατότητα κάλυψης πρόσθετων ή έκτακτων αναγκών που τυχόν προκύψουν. Το ΥΝΝΠ, όπως διευκρίνισε δύναται να αξιοποιεί τους μη διατιθέμενους πόρους για την επαναπροκήρυξη γραμμών , την ικανοποίηση νέων αιτημάτων κλπ.

Συνοχή και ασφάλεια – επανεξέταση των γραμμών

Ο υπουργός επίσης υπενθύμισε ότι πέραν της στήριξης των τουριστικών δραστηριοτήτων η βελτίωση του συστήματος των αγόνων γραμμών αποτελεί και ένα στοιχείο διασφάλισης της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των νησιών αλλά και στοιχείο συνοχής της χώρας. Σε ερώτηση του “theseanation.gr» ο κ. Πλακιωτάκης αποκάλυψε ότι το θέμα της ρύθμισης των αγόνων αποτελεί «το πρώτο βήμα» μιας σειράς παρεμβάσεων ουσιαστικού χαρακτήρα που σχεδιάζει το ΥΝΝΠ πτυχή των οποίων αποτελεί και η λιμενική πολιτική.

Πλοίο αντικατάστασης – Αξιοποίηση μελέτης

Στις νέες ρυθμίσεις που επιφέρει το ΥΝΝΠ στο πεδίο των αγόνων γραμμών είναι και η πρόσθεση μίας δικλείδας ασφαλείας . Συγκεκριμένα για πρώτη φορά ενεργοποιείται ρήτρα για πλοίο αντικατάστασης ως ποιοτικό κριτήριο επιλογής ( bonus)για εκείνες τις προσφέρουσες εταιρίες που θα προβλέψουν την άμεση αντικατάσταση του πλοίου, ώστε να καλυφθεί το μεταφορικό έργο που έχουν αναλάβει, στις έκτακτες περιπτώσεις που αδυνατούν να το παρέχουν ως οφείλουν. Μάλιστα διευκρίνισε ότι το πλοίο αντικατάστασης ειδικά στις άγονες που θα υπάρχει μόνο ένα πλοίο θα λειτουργεί ως κριτήριο επιλογής.
Στο σημείο αυτό ο κ. Πλακιωτάκης και με αφορμή σχετική ερώτηση για μελέτες που έχουν γίνει με στόχο την υποστήριξη ναυπήγησης νέων πλοίων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής χώρας ο υπουργός μνημόνευσε μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος η οποία μεταξύ άλλων εμπεριέχει μία δέσμη προτάσεων και για το ακτοπλοϊκό ζήτημα.

Αλλαγή φιλοσοφίας και στη λιμενική πολιτική

Με αφορμή ερώτηση του “theseanation.gr» για βασικές παραμέτρους της λιμενικής πολιτικής ο κ. Πλακιωτάκης αποκάλυψε ότι στόχος του ΥΝΝΠ είναι η «καθετοποίηση» των διαδικασιών ώστε ο έλεγχος των όποιων δράσεων αφορούν στα λιμάνια ανεξαρτήτως μεγέθους να γίνεται από το υπουργείο το οποίο είναι αρμόδιο για τη χάραξη της λιμενικής πολιτικής σημειώνοντας μάλιστα την πρόθεση μείωσης και των γραφειοκρατικών και άλλων διαδικασιών. Μάλιστα έφερε σαν παράδειγμα του Οργανισμούς Λιμένων το στελεχειακό δυναμικό των οποίων μπορεί να φέρει εις πέρας συγκριμένες δράσεις υπενθυμίζοντας ότι το ΥΝΝΠ σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ μελετά την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των στρατηγικής σημασίας λιμένων.

Πηγή: theseanation.gr