3ο ευρωπαϊκό φόρουμ ευρωεπιμελητηριων στη Ρώμη 7και 8 Οκτωβρίου 2019 με συναδέλφους ελληνικών επιμελητηρίων