Σάμη: Γενική Συνέλευση στον “ΓΙΑΛΟ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΣΑΜΗΣ ”ΓΙΑΛΟΣ”
                                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-03-2019 και ώρα 11.00πμ.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σύμφωνα με το καταστατικό του προσκαλεί τα μέλη του να παρερευθούν
στην τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου ΣΑΜΗΣ
”ΣΤΕΚΙ ΦΙΛΙΑΣ” στις 24-03-2019 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11΄00πμ.
   Θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1) Εκλογή Προεδρείου Γενική Συνέλευσης
2) Απολογισμός (Διοικητικός-Οικονομικός 2018) απερχόμενου Δ.Σ.
3) Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή  απερχόμενου Δ.Σ
4) Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
5) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,Εξελεγκτικής Επιτροπής,Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας και Αρχαιρεσίες.
Αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσουν η εκλογές  για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.,Ε.Ε. και  Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας,από ώρα 12.00πμ έως 16.00,  με συμμετοχή Δικηγόρου ως ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.
Οσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 21-03-2019 να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε
μέλος του Δ.Σ. η στο τηλ. 6945451262.
Εγγραφές ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ θα γίνονται και την ημέρα εκλογών.
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαραίτητη  προύπόθεση είναι η επίδειξη δελτίου  αστυνομικής ταυτότητας,
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλλει  έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους για το 2019,που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ. σε 10 Eυρώ.
Επισημαίνουμε ότι αυτή η Γενική Συνέλευση είναι η τρίτη και θα έχει απαρτία όσα από τα μέλη είναι παρόντα.
Η πορεία αξιοπιστία και επιρροή του ΣΥΛΛΟΓΟΥ  μας εξαρτάται και από τη μαζικότητα της.Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε νέες
υποψηφιότητες  για τις εκλογές του Δ.Σ. και αυτονόητα,θεωρούμε πως η παρουσία σας στη Γ.Σ.έχει ιδιαίτερη σημασία.
                      Με   φιλικούς  χαιρετισμούς  για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                                  ο  Πρόεδρος
                      ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ