Σχέδιο σύμπραξης ανταλλαγών μεταξύ σχολείων του 2ου Γενικού Λυκείου Αργοστολίου

Το 2ο Γενικό Λύκειο Αργοστολίου «Παναγιώτης Βεργωτής» θα υλοποιήσει  σχέδιο σύμπραξης ανταλλαγών μεταξύ σχολείων (ΚΑ229)  με τίτλο   «Human Impacts @ Coastal Ecosystems» για την περίοδο 2018-2020, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+  το οποίο χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν οι εξής  χώρες:  Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ιταλία , Ελλάδα, Ισπανία και Λετονία.

Στα πλαίσια της σύμπραξης θα πραγματοποιηθούν  διακρατικές ανταλλαγές μαθητών. Επιπλέον θα γίνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στόχο θα έχουν την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τη συνεισφορά των παράκτιων οικοσυστημάτων στην ανθρώπινη ευημερία καθώς και στην διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας. Θα αναδειχθεί επίσης η αναγκαιότητα της προστασίας  των παράκτιων οικοσυστημάτων  αφού αυτά επιβαρύνονται σημαντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ειδικότερα θα μελετηθεί πώς η θαλάσσια χλωρίδα ρυθμίζει τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος   πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 14-16 Νοεμβρίου 2018 στην πόλη Olhᾶο της Πορτογαλίας και συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί από κάθε χώρα. Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι καθηγήτριες Κωστή Αντωνία και Ποζίδου Χρυσάνθη. Στην πρώτη αυτή συνάντηση τέθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σχεδίου και ορίστηκε η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη τους.  Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν  το θαλάσσιο περιβαλλοντικό πάρκο  Ria Fοrmosa  της περιοχής  και  βοήθησαν 100 περίπου μαθητές  να  καθαρίσουν ένα χιλιόμετρο ακτής σε μια προσπάθεια κοινωνικής προσφοράς  που είχε επίσης εκπαιδευτικό και οικολογικό χαρακτήρα.