ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪ́ΟΥ 2019
Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ολους τους υπαλλήλους τής Π. Ε. Κεφαλονιας και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης γιατί μετά από σκληρή και επίπονη δουλειά ημερών τελείωσαν επιτυχώς την όλη διαδικασία της προετοιμασίας των εκλογών .
Η Δημοκρατία για να λειτουργήσει χρειάζεται ενσυνείδητους , έντιμους και εργατικούς λειτουργούς οι οποίοι με αντικειμενικότητα να προετοιμαζουν την ύψιστη αυτή δημοκρατική λειτουργία .
Το υψηλό αίσθημα ευθύνης των υπαλλήλων μας και η επιτυχής προετοιμασία των εκλογών ενισχύει το αίσθημα ασφαλείας την σιγουριά και εμπιστοσύνη των πολιτών .

Από το fb του Σωτήρη Κουρή