Στα Μαντζαβινατα ετοιμάζουν το πρώτο ψηφοδέλτιο!

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας οι Γυναίκες στα Μαντζαβινάτα στήνουν το πρώτο ψηφοδέλτιο στο κίνημα του λουκουμά!!!!!

Από το fb της Krysta Antonelou