Πριν λιγο στα τουριστικα Τσελεντατα !

Από το fb του Λάμπρος Τσελεντης