Στην Ιθάκη το επόμενο Συνέδριο Δικτύου Μικρών Νησιών το 2019

Μετά από αίτημα του Δήμου Ιθάκης που κατέθεσε ο Γ.Βασιλοπουλος στο συνέδριο που έγινε στην Τήλο εγκρίθηκε το επόμενο συνέδριο του Δικτύου Μικρών Νησιών το 2019 να γίνει στην Ιθάκη.