Στην Κεφαλονιά την παραμονή του Φωτώνε

Αλά ουζάντσα βέκια, στην Κεφαλονιά την παραμονή του Φωτώνε ο παπάς βγαίνει κρατώντας τον σταυρό, την αγιαστούρα,την πηνιατούλα με τον αγιασμό για να αγιάσει τα σπίτια, τσου κήπους, τα ζωντανά, τα καΐκια και τσι βάρκες για να τα λαμπικάρει από τσι μαγαρισιές των παγανών που μαρτουρεύουνε τσου μπον κριστιάνους τόσες μέρες( Κεφαλονιά, Καραβόμυλος /Cefalonia,Karavomylos).

Casa-Museo House-Museum Kefalonia