Στήριξη στους έχοντες ανάγκη με τρόφιμα και είδη βασικής υλικής υποδομής από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Σύμβαση ύψους 952.072,58 ευρώ υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Δύο συμβάσεις, συνολικού ύψους 952.072,58 ευρώ, στο πλαίσιο της παροχής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο της πράξης “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 – 2016”, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

Η πρώτη σύμβαση αφορά την παροχή ειδών ατομικής υγιεινής, οικιακής υγιεινής και πρώτης ανάγκης σε μη δυνάμενους συμπολίτες μας και ευπαθείς ομάδες και στην υπογραφή της με τον ανάδοχο παρέστη ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αλέκος Μιχαλάς.

Η δεύτερη σύμβαση, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος αφορά στην προμήθεια τροφίμων (κρεάτων, παιδικών τροφών, λαδιού, φρούτων και τροφίμων μακράς διάρκειας) για τις ίδιες κατηγορίες ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο της “Ιόνιας Συμμαχίας κατά της Φτώχειας” που συνέστησε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με την ανάληψη των καθηκόντων της, οι δύο αυτές συμβάσεις εξασφαλίζουν σε μη δυνάμενους συμπολίτες μας και ευπαθείς ομάδες τα απαραίτητα, για την καθημερινότητα προϊόντα, ενός νοικοκυριού.

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συνδρομής είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα που έχει κατασκευαστεί και η διανομή των προϊόντων που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα γίνει ευθύνη των κοινωνικών εταίρων ανά νησί (Δήμοι, Εκκλησία, ΝΠΔΔ, σωματεία ΑμΕΑ, μη Κυβερνητικές οργανώσεις κλπ).

Οι συμβάσεις εξασφαλίζουν την επάρκεια των προϊόντων και τη διανομή αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η πράξη, που έρχεται ως αποτέλεσμα επίμονων διεκδικήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).