Σύνταξη πριν τα 67: Τελευταία ευκαιρία για 35 κατηγορίες

Δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμη και στο 55ο έτος ηλικίας, δηλαδή 12 χρόνια πριν από το γενικό όριο ηλικίας που ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, έχουν και το νέο έτος χιλιάδες ασφαλισμένοι.

Πρόκειται για τους… τυχερούς – άτυχους, τους οποίους οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι του 2015 μαζί με το 3ο μνημόνιο, κράτησαν εντός συστήματος, δίνοντάς τους όμως δυνατότητα συνταξιοδότησης εντός μεταβατικής περιόδου, που λήγει το 2022, σύμφωνα με την εφημερίδα “Kαθημερινή”.

Για όλους βέβαια ισχύουν αυξήσεις στα όρια ηλικίας, τα οποία κυμαίνονται από 3 και φθάνουν έως και τους 21 μήνες.

Η εφημερίδα “Καθημερινή “παρουσιάζει τις 35 κατηγορίες ασφαλισμένων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που προλαβαίνουν εντός του 2020 να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, με πλήρη αλλά και με μειωμένη σύνταξη.

Αναλυτικά οι κατηγορίες ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα με δυνατότητα λήψης πλήρους σύνταξης εντός του 2020 είναι:

1. Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες το πρώτο τρίμηνο του 1960, με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).

2. Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες το πρώτο τρίμηνο του 1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).

3.Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το έτος 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

4. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το έτος 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και με 10.800 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

5. Ασφαλισμένοι/ες πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το πρώτο εξάμηνο του 1960 με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

6. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το δεύτερο δίμηνο του 1959, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

7. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το 1965 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

8. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το πρώτο τρίμηνο του 1965 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έωδ και 31/12/2011 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών και 9 μηνών).

9. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το πρώτο εξάμηνο του 1964 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2012 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 6 μηνών).

10. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2010 τι$ 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1965 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

11. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2011 τι$ 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).

12. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1963 (απαιτούμενη ηλικία 57 ετών).

13. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/ες από τον 1/1959 έως και τον 9/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2010 (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

14. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/ες από τον 1/1959 έως και τον 9/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

15. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/ες από τον 1/1959 έως και τον 9/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

Συντάξεις: Oι πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων

Υπάρχουν και 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που εντός του 2020 μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη.Αυτές είναι:

α. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ε5 το 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2010 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών).

β. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι /ες το πρώτο τρίμηνο του 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2011 ( απαιτούμενη ηλικία 53 ετών και 9 μηνών)

γ. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το πρώτο εξάμηνο του 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012 (απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών).

δ. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/ες το πρώτο τρίμηνο του 1962 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2013 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών).

ε. Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1961 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2014 (απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μηνών).

Συντάξεις: Οι 15 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο

Άλλες 15 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο δικαιούνται εντός του νέου έτους πλήρη ή μειωμένη σύνταξη ακόμη και στα 60, ενώ σε περίπτωση ανήλικων τέκνων, το όριο ηλικίας μπορεί να πέσει στα 56 έτη και 9 μήνες.

Αναλυτικά, η δικηγόρος Ασπασία Παπαθανασοπούλου περιγράφει στην εφημερίδα “Kαθημερινή” ποιοι έχουν δυνατότητα λήψης πλήρους σύνταξης από το Δημόσιο:

1. Ασφαλισμένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι/ες το έτος 1960 με 25 ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και 31-12-2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

2. Ασφαλισμένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι/ες το πρώτο εξάμηνο του έτους 1960 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά έως και 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

3. Ασφαλισμένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι/ες το έτος 1960 με 25 ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά έως και 31-12-2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών),

4. Ασφαλισμένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι/ες το πρώτο εξάμηνο του έτους 1960 με 25 ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά μέχρι και 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

5. Ασφαλισμένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι/ες τον 1/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά έως και 31/12 /2019 ( απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11μηνών.

6. Γυναίκες γεννημένες από τον 5/1957 έως και τον 12/1957 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 62 ετών και 8 μηνών).

7. Ασφαλισμένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι/ες από τον 9/1956 έως και τον 12/1956 που συμπλήρωσαν 25 τία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 63 ετών και 3 μηνών).

8. Άνδρες γεννημένοι το 1955 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 65 ετών).

9. Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2020.

10. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι, γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1964 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

11. Γονείς ανήλικων τέκνων, δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί, είναι γεννημένοι το 1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

Συντάξεις: Οι 4 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο

Άλλες 4 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που έχουν συμπληρώσει 25 ετία σε προγενέστερο χρόνο μπορούν να λάβουν εντός του 2020 μειωμένη σύνταξη.Αυτές είναι:

Α) Άνδρες γεννημένοι το 1960 που συμπλήρωσαν 25 ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών ).

Β) Γυναίκες γεννημένες το 1965 που συμπλήρωσαν 25 ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

Γ) Άνδρες γεννημένοι το 1964 που συμπλήρωσαν 25 ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).

Άνδρες γεννημένοι το 1962 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών).

Πηγή: aftodioikisi.gr