Τελευταίες παρεμβάσεις στο “Ανδρέας Κάλβος”!

ΙΟΝΙΑΝ fleet | Ανδρέας Κάλβος
———————————————
Έπειτα από μεγάλης έκτασης μηχανολογική ανανέωση και ένα επιτυχημένο δοκιμαστικό, στο πλοίο γίνονται οι τελευταίες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα τη σύνδεση της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς με την Πάτρα!

Από το fb της Ionian Group