Καθαρισμός δρόμου Σωτήρα τώρα ….

Παναγής Κωνσταντάτος – Τοπική Κοινότητα Θηναίας