Το σχέδιο της Fraport για θήρευση, εκδίωξη και παγίδευση πτηνών και ζωών σε 14 αεροδρόμια

Το πράσινο φως στη Fraport Greece, προκειμένου να προχωρήσει στη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών που θα περιλαμβάνουν τη θήρευση, την εκδίωξη και την παγίδευση (σύλληψη) πτηνών και άλλων ζώων στον χώρο των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος -ώστε να αποφεύγονται πιθανά ατυχήματα.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, τα παγιδευόμενα θηλαστικά ή πτηνά θα μεταφέρονται σε συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα και θα απελευθερώνονται σε μεγάλη απόσταση από τα αεροδρόμια εντός των οποίων διενεργείται η έρευνα.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «με τις εργασίες πεδίου επιδιώκεται η μείωση του αριθμού πτηνών και θηλαστικών που διαβιούν εντός ή πέριξ των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η εταιρεία Fraport Greece, ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι αλληλεπίδρασης και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων». Μάλιστα, η διαχείριση της πανίδας θα διενεργείται με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, στη βάση διεθνών πρακτικών για τη μείωση της επικινδυνότητας πρόσκρουσης πτηνών και άλλων ζώων με αεροσκάφη και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης της ποικιλότητας των ειδών όταν αυτή δεν συνιστά απειλή για τα αεροσκάφη και την ασφάλεια των πτήσεων.

Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα χρησιμοποιούνται εντός του χώρου του αεροδρομίου με ευθύνη του υπευθύνου της έρευνας και κατά τη διάρκεια όλου του έτους κυνηγετικά και αναισθητικά όπλα, καθώς και αποτρεπτικά μέσα (κροτίδες κρότου λάμψης κ.λπ.) και παγίδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύλληψη και η απελευθέρωση πτηνών και άλλων ζώων λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέτρο για τη βελτίωση των επιπέδων ασφαλείας των πτητικών λειτουργιών.

Τα είδη και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι:

– Αρπακτικά πτηνά – ημερόβια και νυκτόβια (γερακίνα (Buteo buteo), βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), Κιρκινέζι (Falco naumani), Πετρίτης (Falco peregrines), Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus), Κουκουβάγια (Athene noctua) κ.ά.). Τα πτηνά θα συλλαμβάνονται χρησιμοποιώντας ειδικές παγίδες, στη συνέχεια θα δακτυλιώνονται από πιστοποιημένο ορνιθολόγο δακτυλιωτή και θα απελευθερώνονται σε μέρη εκτός των αεροδρομίων.

Το χρυσό τσακάλι Canis aureus στο Αεροδρόμιο της Σάμου «Αρίσταρχος». Για την περίπτωση του τσακαλιού η παρακολούθησή του με κάμερες θα συνεχιστεί. Εναπομείναντα τσακάλια εντός του αεροδρομίου ενδέχεται να παγιδευτούν με ειδικές παγίδες και να απελευθερωθούν. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ».

– Στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Ρόδου για τη μείωση του αριθμού των περιστεριών που φωλιάζουν στους τερματικούς σταθμούς θα χρησιμοποιηθούν παγίδες για σύλληψη και θανάτωση.

Επικεφαλής – υπεύθυνος της έρευνας θα είναι ο Διονύσιος Νταμπάκης, Wildlife Hazard Manager της εταιρείας, συνεπικουρούμενος από κατά τόπους υπευθύνους, τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιούνται στις τοπικές Δασικές Αρχές. Οι Δασικές Υπηρεσίες, στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων λειτουργεί αεροδρόμιο υπό τη διαχείριση της εταιρείας Fraport Greece, δύνανται να ελέγχουν τη διαδικασία υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών και να επιβάλλουν συμπληρωματικούς όρους για την αποφυγή ατυχημάτων στα πλαίσια της έρευνας διασφαλίζοντας τους όρους διεξαγωγής της και ιδίως την προστασία σπανίων ειδών της άγριας πανίδας.

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους η αιτούσα εταιρεία διαχείρισης υποχρεωτικά θα αποστέλλει στο ΥΠΕΝ πλήρη αναφορά με τα είδη και τον αριθμό των θηρευθέντων πτηνών και θηλαστικών, καθώς και εκτίμηση του αριθμού αυτών που απομακρύνονται με άλλους τρόπους από τον χώρο των αεροδρομίων.

Από την έντυπη έκδοση του Ελευθερου Τύπου