Το ταξίδι αρχίζει στο Σχολείο Τουρισμού Κεφαλονιάς (pics)

Σχολείο τουρισμού Κεφαλονιάς!!!!!
Είναι όλα έτοιμα.
Το ταξίδι αρχίζει.

Από το fb της Κωνσταντίνα Χαρίτου