Το ανοιχτού τύπου καράβι Βασος Κ, σε αντικατάσταση του Ιονιου Πελαγους θα κάνει για τις επόμενες 2 εβδομάδες περίπου, τα παρακάτω δρομολόγια.

TRAVEL ROUTES FROM 16/10/2019 TO 27/10/2019

FROM SAMI TO ITHAKI (PISAETOS)

MONDAY-TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY-SATURDAY: 08:00, 16:30
FRIDAY-SUNDAY: 15:00
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FROM ITHAKI (PISAETOS) TO SAMI

MONDAY-TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY-SATURDAY: 08:45 , 17:15
FRIDAY-SUNDAY: 22:00

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FROM ITHAKI (PISAETOS) TO ASTAKOS

MONDAY-TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY-SATURDAY: 08:45
FRIDAY-SUNDAY : 15:45

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FROM ASTAKOS TO ITHAKI (PISAETOS)

MONDAY-TUESDAY-WEDNESDAY-THURSDAY-SATURDAY: 13:15
FRIDAY-SUNDAY : 19:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 16/10/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/10/2019

ΑΠΟ ΣΑΜΗ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ : 08:00 , 16:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ : 15:00
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΣΑΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 , 17:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ : 22:00

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ : 15:45

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ: 13:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ : 19:00