Τις φωτογραφίες μας έστειλε ο Διονύσης Φραγκισκατος