Βλαχάτα: Ο Δήμος δημοπρατεί την ολοκλήρωση της κεντρικής πλατείας

Στις 16 Απριλίου ο Δήμος Κεφαλονιάς θα δημοπρατήσει ένα έργο που περιμένουν χρόνια τώρα στα Βλαχάτα της Λειβαθούς.

Πρόκειται για την «Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας οικισμού Βλαχάτων», ένα έργο που έχει καταντήσει “Γεφύρι της Άρτας” διότι δεν μπορούσε να βρεθεί χρηματοδότηση.

Τελικά την λύση έδωσε το “Πράσινο Ταμείο” που έβαλε 123.000 ευρώ ενώ δόθηκαν άλλα 20.000 ευρώ από την ΣΑΤΑ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.