Στα Βλαχάτα Λειβαθούς στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας

Από το fb του Κώστα Τραγακη