Μας παραδόθηκαν κλειδιά (επισυνάπτεται φωτογραφία) που βρέθηκαν στο 17ο Εκλογικό Τμήμα Αργοστολίου και τα οποία ουδείς αναζήτησε.

Για το λόγο αυτό παραδόθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου. Παρακαλώ για την ενημέρωση των αναγνωστών σας.

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος
Δημοτικής Αστικής Κατάστασης 

Δήμου Κεφαλλονιάς

Μιχαήλ – Ευάγγελος Πεβεράτος

ΠΕ Διοικητικός/ Βαθμός Α΄