Ξεκινούν νέα έργα αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο Παλικής

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του οδικού δικτύου Παλικής», Π/Υ δημοπράτησης 890.000 ευρώ και τελικού ποσού 542.742,52 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου,που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με βάση την ΣΑΕΠ 522(Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας) που περιλαμβάνει και το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018,  είναι η εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ – Ε.Δ.Ε.».

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες .