Αδελφοποίηση Κοινοτήτων Αγκώνα με Μεσοβούνια!! Συνάντηση και τραπεζωμα στη στροφή του Μυρτου

Από το fb του Γεράσιμου Φιλιππατου